Ian Brodie Rated 5 / 5 based on 5 reviews
1 năm trước

Đồng hồ Jacob & Co. Fleurs De Jardin Rainbow: Khu vườn thần tiên của Alice

Fleurs De Jardin là một từ nằm trong từ điển tiếng Pháp, có nghĩa là một vườn hoa. Không giống vườn hoa thông thường, chúng ta có một vườn hoa đá quý thực sự quyến rũ nằm trên cổ tay. Ấy chính là Jacob & Co Fleurs De Jardin Rainbow, phiên bản đồng hồ giới hạn được tung ra vào năm 2020.
0
comments
1 năm trước

Đồng hồ Jacob & Co. Fleurs De Jardin Rainbow: Khu vườn thần tiên của Alice

Fleurs De Jardin là một từ nằm trong từ điển tiếng Pháp, có nghĩa là một vườn hoa. Không giống vườn hoa thông thường, chúng ta có một vườn hoa đá quý thực sự quyến rũ nằm trên cổ tay. Ấy chính là Jacob & Co Fleurs De Jardin Rainbow, phiên bản đồng hồ giới hạn được tung ra vào năm 2020.
3 năm trước
3 năm trước

Anh em một nhà: Hublot Big Bang/Classic Fusion

Trong bài viết mới của Series "Anh em một nhà", Từ điển Đồng hồ sẽ lên tay hai chiếc đồng hồ trong đại gia đình Hublot: Big Bang Chronograph và Classic Fusion Ultra-thin Skeleton

loading