Ian Brodie Rated 3 / 5 based on 5 reviews
2 tuần trước
0
comments
2 tuần trước

Triển lãm Baselworld vẫn sẽ diễn ra, chỉ là không có ngày cụ thể trong năm 2021

Vào ngày 7/5/2020, công ty MCH đã đưa ra thông điệp ngắn gọn thông báo rằng triển lãm Baselworld vẫn sẽ diễn ra trong format nào khác. Thực tế thì sự kiện Baselworld 2021 vốn được lên kế hoạch sẽ diễn ra từ 28/1 đến 2/2/2021 về cơ bản là hủy bỏ.

loading