Ian Brodie Rated 5 / 5 based on 5 reviews
1 tháng trước

Sẽ không còn Grande Seconde tại Jaquet Droz?

Các bộ sưu tập hiện tại được ngừng cung cấp, các điểm bán hàng bị đóng cửa, thay vào đó, Jaquet Droz tập trung vào các đơn đặt hàng theo yêu cầu. Không thông qua đại lý và trung gian, Jaquet Droz sẽ trực tiếp làm việc với các khách hàng, tập trung vào dòng sản phẩm métiers và đồng hồ cao cấp.
1 tháng trước

Sẽ không còn Grande Seconde tại Jaquet Droz?

Các bộ sưu tập hiện tại được ngừng cung cấp, các điểm bán hàng bị đóng cửa, thay vào đó, Jaquet Droz tập trung vào các đơn đặt hàng theo yêu cầu. Không thông qua đại lý và trung gian, Jaquet Droz sẽ trực tiếp làm việc với các khách hàng, tập trung vào dòng sản phẩm métiers và đồng hồ cao cấp.
6 tháng trước
6 tháng trước

Trải nghiệm Lên tay đồng hồ kỹ thuật số độc quyền từ thương hiệu Baume & Mercier

Bạn không cần cắt các dải giấy, không cần chụp loạt ảnh cổ tay, không cần đến tải ứng dụng hay đăng ký từ bên thứ ba. Truy cập vào website hãng, lựa chọn đồng hồ, chọn lên tay thực tế ảo, và hướng máy ảnh điện thoại và cổ tay mình

loading