Ian Brodie Rated 3 / 5 based on 5 reviews
3 ngày trước

5 Mẫu đồng hồ vỏ đồng siêu ngầu hiện nay

Theo thời gian, đồng sẽ bị oxy hoá và tạo ra lớp gỉ sét. Nhiều người thừa nhận, lớp gỉ sét này tạo nên vẻ đặc biệt của những chiếc đồng hồ, mà theo ngôn ngữ trong làng chế tác gọi là đồng hồ patina.
0
comments
3 ngày trước

5 Mẫu đồng hồ vỏ đồng siêu ngầu hiện nay

Theo thời gian, đồng sẽ bị oxy hoá và tạo ra lớp gỉ sét. Nhiều người thừa nhận, lớp gỉ sét này tạo nên vẻ đặc biệt của những chiếc đồng hồ, mà theo ngôn ngữ trong làng chế tác gọi là đồng hồ patina.
2 tuần trước
2 tuần trước

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kích hoạt tính năng Chronograph liên tục?

Bộ máy đồng hồ có bị hỏng nếu chúng ta kích hoạt tính năng Chronograph?

loading