Ian Brodie Rated 4 / 5 based on 5 reviews
5 tháng trước
5 tháng trước

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kích hoạt tính năng Chronograph liên tục?

Bộ máy đồng hồ có bị hỏng nếu chúng ta kích hoạt tính năng Chronograph?

loading