Ian Brodie Rated 5 / 5 based on 5 reviews
1 năm trước

Tái sinh chiếc đồng hồ Pierre Kunz với NTV

NTV đã làm gì với chiếc đồng hồ Pierre Kunz mang mã hiệu PKA 001 SR này đã từng bị hỏng rất nặng, toàn bộ mặt số đã bị xuống cấp, và chức năng Retrograde ở góc 6h hoàn toàn bị hư hại?
1 năm trước

Tái sinh chiếc đồng hồ Pierre Kunz với NTV

NTV đã làm gì với chiếc đồng hồ Pierre Kunz mang mã hiệu PKA 001 SR này đã từng bị hỏng rất nặng, toàn bộ mặt số đã bị xuống cấp, và chức năng Retrograde ở góc 6h hoàn toàn bị hư hại?